En exempelkurs som IKT-pedagogerna på FHL använder för att testa olika aktiviteter och undervisningssätt.