Fortlöpande VFU-information för sjuksköterskeprogrammet, campus Kalmar. Alla kan gå in här som gäster, men för att prenumerera på informationen anmäl dig med kursnyckeln vfuinfo!