Välkommen till 1IDÄ04

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasiet, ingång Idrott och hälsa

Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasiet, campus Kalmar

I detta klassrum kommer all information om kursen 1IDÄ04 att finnas. Klassrummet är öppet för studenter som läser ämnet idrott och hälsa som första eller andra ämne på Ämneslärarprogrammet.

I detta klassrum hittar du också tidigare kurs, 1IDÄ02.

Kursansvariga/kontaktpersoner:

martin.wahlstrand@lnu.se