Kursen Verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, period III, är den tredje av fyra kurser inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen