1FV101 - Filmens form och berättande, en introduktion / Delkurs 1 i 1FV100 Filmvetenskap, grundkurs - 7,5 hp - Växjö.