1FV100-Filmvetenskap, grundkurs (delkurs 1) och /1FV101-Filmens form och berättande,en introduktion-7.5 hp-Distans-50%.