Ämnesdisposition

 • Utbytesstudier & Internationella möjligheter

  Ekonomihögskolan

  På den här sidan hittar du all information du behöver från Ekonomihögskolan för att kunna ansöka om utbytesstudier!

  Ekonomihögskolan ansvarar för det akademiska upplägget och innehållet i ditt utbyte. Dina kontaktpersoner på Ekonomihögskolan hjälper dig bland annat med frågor om när du kan åka på utbyte och vilka regler som gäller för kursval under utbytet för ditt program. Allt det praktiska, som ansökan till oss, nominering till partnerlärosäte, stöd i din ansökningsprocess och försäkringsfrågor m.m., hanteras av International Office/StuderandeavdelningenDen allmänna informationen, ansökningsinformation och platslista  hittar du på deras webbsida; lnu.se/student/internationella-mojligheter/Utlandsstudier. International Office når du via outexchange@lnu.se och du kan även boka möten med dem via Zoom, telefon eller på plats. 


  Utbytesstudier och andra internationella möjligheter

  Kontakt för studenter som söker utbyte 

  Kontakt: mobility.sbe@lnu.se
  Teresa Pauditz, Internationell Koordinator 
  Victor Bohman, Internationell Koordinator. 
  Terese Nilsson, Kontaktperson för internationella studenter.
  Daiva Balciunaite, Koordinator

  Please note that information in English and for International programmes can now be found HERE

  Följ gärna @lnuabroad på Instagram också för inspiration från andra studenters internationella upplevelser under sina studier vid Lnu, inte minst då som utbytesstudenter

 • Ansökan om utbyte

  Deadlines ansökan utbyte läsåret 2023/2024

  Deadline för utbyte läsåret 2023/2024 är passerade. Sista deadline var 1/3 2023

  Ansökan om utbyte hanteras av International Office vid Linnéuniversitetet. De hjälper alla studenter, oavsett program, med frågor om ansökningar, universitetsövergripande avtal, alla praktiska frågor om boende, försäkring, visum osv. Du hittar mer information här. International Office anordnar informationsträffar i samband med ansökningsomgångarna. Du kan besöka dem i Kalmar och Växjö och ställa frågor via mail till outexchange@lnu.se

  Platslista

  I följande platsdatabas kan du se vilka utbytesavtal Linnéuniversitetet har med andra lärosäten och där studentmobilitet är inkluderat i avtalet. Observera att alla platser inte alltid är möjliga att söka.

  Vilka platser som kommer att lysas ut beror på om lärosätet utomlands har möjlighet att ta emot studenter från Linnéuniversitetet inför kommande läsår. Notera också att vissa avtal vänder sig till studenter inom ett visst ämnesområde och/eller på en viss nivå. Se specifik information under rubrikerna Study Area och Study Level.

  Du hittar platslistan här när den är aktiv.

  Den kompletta platslistan för vilka universitet du kan söka under respektive ansökningsomgång finns tillgänglig endast under ansökningsomgången. 


  • Handbok och informationsträffar inför utbytesstudier

   För att underlätta för dig som student har vi på Ekonomihögskolan en Handbok för utlandsstudier. Vår generella information är lika oavsett vilket campus du läser på, men du behöver ta reda på vad du behöver för din examen och vad som gäller just ditt program. Det hittar du i din Utbildningsplan eller i vår Handbok. Det är viktigt att komma ihåg, att alla våra program har olika krav och möjligheter till vilka terminer du lämpligast tillbringar vid ett av våra partnerlärosäten och att du innan du söker kurser där behöver kontakta oss för att skriva en Studieplan för utbyte, s.k Learning Agreement, som du, programansvarig och Internationell Koordinator på Ekononomihögskolan godkänner och undertecknar innan ditt utbyte. En godkänd Studieplan/Learning Agreement är helt avgörande för att du ska kunna ansöka om att få dina utbytesstudier tillgodoräknade inom (eller efter) din utbildning vid Linnéuniversitet.

   Här hittar du mer information:  • Den här sektionen

   Information om kursval och kursbedömning

   Inför utbytet ska du välja kurser på ditt värdlärosäte utifrån de regler som gäller för ditt program och den termin du åker. Alla studenter som åker på utbyte (men även de som åker på egen hand inom sitt program) ska ha en godkänd studieplan/Learning Agreement innan utresa, där kursvalen dokumenteras, bedöms och godkänns av din programansvarig samt din kontaktperson. 

   Utbyte läsåret 2021/2022   Informationsmöten om hur du skriver din Studieplan/Learning Agreements Utbyte HT2021 och full year 21/22


   Presentation Förhandsgodkännandemöte Växjö & Kalmar 2021-04-12

   Presentation Förhandsgodkännandemöte Växjö & Kalmar 2021-03-05


   Informationsmöten om hur du skriver din Studieplan/Learning Agreements Utbyte HT2020 och full year 20/21


   Presentation Förhandsgodkännandemöte Växjö 2020-02-03 och 2020-02-04, Civilekonom, EBD, NEK, fristående, för studenter som nominerats i första ansökningsrundan

   Presentation Förhandsgodkännandemöte Campus Kalmar Februari

   Presentation Förhandsgodkännandemöte Gemensamt Campus Kalmar+Växjö 200408  • Tillgodoräkna dina kurser från ditt utbyte

   Efter utbytet ska studierna från ditt utbytesuniversitet tillgodoräknas in i Ladok vid Linnéuniversitetet. Detta görs genom att du aktivt ansöker om tillgodoräknande. 

   Ansökan om tillgodoräkning utbyten hösten 2017 och framåt finns på länken och i sista sidan i din studieplan/Learning Agreement.
   Har du varit på utbyte tidigare år men ännu inte ansökt om tillgodoräknande, hittar du Ansökan om tillgodoräkning utbyten innan hösten 2017 här.

   • Om du fått kurser bedömda under utbytet via e-post eller i annat format så måste du bifoga detta underlag till din ansökan om tillgodoräknande.
   • Om du bytt kurser, men inte fått dem bedömda så måste du skicka in kursplaner för dessa nya kurser så att en bedömning kan göras vid din ansökan.

   Ansökan ska skickas till registrator@lnu.se. Om du har en kopia på ditt originalbetyg, ber vi dig att vidimera denna. En digital betygskopia från vårt partneruniversitet går bara att skicka med din ansökan om tillgodoräknande. Dina originalbetyg skickas inte till oss på Ekonomihögskolan, antingen så överlämnas de till dig innan du lämnar ditt utbytesuniversitet, eller så skickas de hem till dig alternativt till International Office på Linnéuniversitetet som sedan skickar dem vidare till dig.


   Inför din nästa termin hemma

   Flera program med studieort Växjö har behörighetskontroller av avklarade poäng mellan studieår. Det betyder att du som åker ut på våren kan behöva skicka in en informell kopia på studieaktivitet från utbytet till våra utbildningsadministratörer så snart som den typen av uppgift är tillgänglig från partner lärosätet. För att bedöma om du är behörig för fortsatta programstudier så behövs inget formellt betyg utan bara ett informellt underlag som visar att du varit aktiv och på vilka kurser. Det underlaget skickar du efter utbytet direkt till ekonomihogskolan@lnu.se