Sektion

  • Grundskola

    Välkommen till programrummet för Grundlärarprogrammet,
    start HT20

    I denna sektion hittar du allmän information för samtliga inriktningar/program inom grundlärarutbildningen. Ytterligare information rörande olika viktiga saker kring programmet hittar du dels i ämnesblocken NY STUDENT, GEMENSAMT, SPRÅKSTÖD och dels under respektive programnamn där saker rörande din specifika inriktning finns. 

  • Öppna allaFäll ihop alla