Sektion

 • Välkommen!

  Student på Linnéuniversitetet


  På Fakulteten för samhällsvetenskap möter du ett rikt utbud av program och kurser med inriktning på samhälls- välfärds- och utbildningsfrågor. Fakulteten bedriver utbildningar inom ämnena statsvetenskap, sociologi, socialt arbete, pedagogik/didaktik och idrottsvetenskap. Vi är också värdfakultet för polisutbildningen. Här möts professionsutbildningar för socionomer, lärare och poliser och olika generella ämnesutbildningar i en miljö som präglas av ett intresse och engagemang för demokrati- och rättvisefrågor såväl nationellt som globalt.

  Jag hälsar dig varmt välkommen till en spännande utvecklingsresa inom något av våra program!

  Ninni Wahlström

  Dekan

   

  At the Faculty of Social Sciences, you will find a wide range of programs and courses focusing on societal-, welfare- and educational issues. The faculty conducts courses in the disciplines political science, sociology, social work, education/didactics and sport science. We are also the host faculty for police education. Here, professional training for social workers, teachers and police officers and various general programs meet in an environment characterized by an interest and commitment to issues of democracy and justice, both nationally and globally.

  I warmly welcome you to an exciting developmental journey within one of our programs!

  Ninni Wahlström

  Dean


 • Öppna allaFäll ihop alla