Sektion

 • Allmänt

  Uppdragsutbildning - Campus Ljungby


  • Öppna alla

   Fäll ihop alla

  • 1

   Introduktion - Börja här!

  • 2

   Föreläsarna

   Anna-Lena Nilsson 


   Jag är civilingenjör i materialteknik från KTH och har i mitt tidigare liv jobbat  inom IBM och Ericsson. Sedan 2003 har jag arbetat inom eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag jobbar som projektledare för enskilda uppdrag, medverkar i forskningsprojekt att stödja datainsamling, haft nationella uppdrag i EU projekt och lett större samverkansprojekt mot den offentliga vården och omsorgen.

   Mitt intresse inom arbetet är samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle – att utbildning och forskning skall ha samhällsrelevans. På eHälsoinstitutet har samverkan med omgivande samhälle i form av utbildnings - och utvärderingsuppdrag, samverkansprojekt och forskning varit i fokus. Med Masterutbildning i eHälsa, allt starkare behov av kompetens inom området e-hälsa och välfärdsteknik och ett Linnéuniversitetet som ytterligare stärker kopplingen till det omgivande samhället, gör mitt arbete allt mer intressant!


   Clara Axelsson


   Jag är anställd som projektledare på eHälsoinstitutet och har en examen i datavetenskap med inriktning interaktionsdesign,  från Blekinge Tekniska högskola. Jag började arbeta med e-hälsa på Högskolan i Kalmar 2006 och har sedan dess medverkat i en rad olika projekt som rört utvärdering, forskning och utveckling av e-hälsa. Idag arbetar jag till stor del också med utbildning och lärande inom e-hälsa och välfärdsteknik bland annat i form av kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsutbildningar, lärare på Yrkeshögskolan och som handledare. 

   • 3

    Föreläsning - Digitala stöd i vardagen

   • 4

    Föreläsning - Framtidens e-hälsa och välfärdsteknik

   • 5

    Föreläsning - Etik och e-hälsa

   • 6

    Föreläsning - Digital tillsyn

   • 7

    Tips på teknik!

   • 8

    Användbara länkar