Interaktiva medier och webbteknologier 180 hp

Välkommen!

Du har sökt och blivit antagen till NGIMW, Interaktiva medier och webbteknologier (180 hp) på Fakulteten för Teknik vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill vi hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten.

Måndag 24 augusti

10.15 - 12:00 - Programintroduktion (Weber)

Programansvarig Henrik Andersen välkomnar nya studenter samt ger en introducerade föreläsning till utbildningsprogrammet Interaktiva medier och webbteknologier 180 hp.

Onsdag 26 augusti

Denna dag är menad att introducera ämnet medieteknik samt att lyfta fram utvalda delar av utbildningsprogrammets innehåll. På grund av COVID-19 har möjligheten att erbjuda en sådan introduktionsdag försvårats, men vi vill fortfarande ge den på plats i universitetets lokaler. Vi vill poängtera att introduktionsdagen är frivillig och att personer som upplever syntom (även milda), eller är i en riskgrupp, inte skall medverka. Vi kommer att publicera det underlag som presenteras under dagen så att alla kan ta del av den. Syftet med att hålla introduktionen "på plats" är att introducera nya studenter för varandra, presentera personal samt att visa upp studiemiljön. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distansering. Vi uppmanar även er som väljer att deltaga, att visa hänsyn för andra och göra vad ni kan för att minska risken för smittspridning.

(Dagen är planerad mellan kl 10:00-15:00 med viss reservation att tiderna och agendan kan förändras något beroende på hur situationen utvecklas.)

10:00 - Ämnesintroduktion (D2273)

Dagen inleds med en introduktionsföreläsning som beskriver ämnet Medieteknik. Föreläsningen ges av universitetsadjunkt Rune Körnefors som 1994 var först i Sverige med att etablera medieteknik som ett universitetsämne.

11:00 - Introduktion till eftermiddagen (D2273)

Efter den introducerade föreläsningen delas nya studenter in i tre mindre grupper. Efter lunch kommer mindre föreläsningar att ges med ett roterande schema, där varje grupp besöker en föreläsningssal för att senare rotera till nästa.

12:00 - Lunch

Vi bryter för lunchrast.

(PASS A) 13:00 - Information om utbildningsprogrammets första utbildningsår (D2272)

Studenter från andra utbildningsåret berättar om hur de upplevde sitt första studieår samt presenterar sitt projektarbete från kursen 1ME302: Projektkurs i medieteknik 1 7,5 hp.

(PASS B) 13:20 - Information om utbildningsprogrammets andra utbildningsår (D1169)

Studenter från tredje utbildningsåret berättar om hur de upplevde sitt andra studieår samt presenterar sitt projektarbete från kursen 1ME303: Projektkurs i medieteknik 2 7,5 hp.

(PASS C) 13:40 - Information om respektive utbildningsspår (D1139)

Utbildningsansvariga Romain Herault (Interaktiva medier) och Henrik Andersen (webbteknologier) ger en kort överblick av utbildningsprogrammets två utbildningsspår.

14:00 - Alumniföreläsning (D2273)

Under detta informationspass har tidigare studenter bjudits in för att berätta om deras studietid och karriärval. Informationspasset syftar att ge en förtydligande bild av utbildningsprogrammet samt vilka arbetsmöjligheter som följer efter avslutade studier.

14:45 - Öppen frågestund samt avslutning av dagens aktiviteter (D2273)

Dagen avslutas med möjlighet att ställa frågor till personal, aktuella och tidigare studenter, beträffande utbildningen och/eller andra studierelaterade frågor.

Introduktionsvecka

Du hittar all information om introduktionsveckan här.

Skaffa studentkonto och registrera dig

Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till.

Litteratur

Kurslitteraturlistan hittar du i kurs-/ och utbildningsplanen som finns här: Kurs- och utbildningsplaner Skriv in kurskod eller kursnamn i sökfältet för att få fram aktuell kursplan. Om det finns flera versioner ska du välja den senaste versionen.

Förhinder

Är du förhindrad att delta vid introduktionstillfället kontakta: Henrik Andersen henrik.andersen@lnu.se

Mer information

Har du frågor så hör av dig till kursansvarig via e-post eller telefon: Henrik Andersen, henrik.andersen@lnu.se, 0470-708470

Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Med vänlig hälsning, Henrik Andersen

Sidan senast modifierad: fredag, 26 juni 2020, 09:45