VÄLKOMSTINFORMATION 2022

Välkommen till programmet

Human Resource Management  - organisation och personalledning

 

Du har sökt och blivit antagen till HRM programmet (180 hp) på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill vi hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten.


Introduktionsmöte

Den 22/8  kl 08.30 – 10.00 , sal Barken_Ma118K Gradängsal är introduktion till HRM-Programmet och upprop på nya Universitetskajen.  På introduktionsmötet kommer du att få ytterligare information om programmet. Välkomna!!

Skaffa studentkonto och registrera dig
Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till.

Genom din registrering har du tackat ja till att studera HRM programmet.

Första veckan är introduktion med studentföreningen. Det är en vecka då du kan acklimatisera dig till Kalmar, ordna med boende och skaffa kurslitteratur – och nya vänner! Veckan efter börjar studierna direkt. 

Behöver du hjälp att hitta finns karta på lnu.se: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/karta/

Kurslitteratur
Kurslitteraturlistan hittar du i kurs-/ och utbildningsplanen som finns här: https://lnu.se/student/under-studierna/kurs-och-utbildningsplaner/
Skriv in kurskod eller kursnamn i sökfältet för att få fram aktuell kursplan. Om det finns flera versioner ska du välja den senaste versionen. Din första kurs heter 1FE401 Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap, 7,5 hp.

Förhinder
Är du förhindrad att delta vid introduktionstillfället kontakta Gunilla.Larsen@lnu.se

Mer information
Har du frågor så hör av dig till program-/kursansvarig via e-post eller telefon: Gunilla Larsen  Gunilla.larsen@lnu.se, 725-949698 eller 0706-499 666

Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00
Med vänlig hälsning

Gunilla Larsen

 


Senast ändrad: onsdag, 22 juni 2022, 16:22